1 (edited by kisa 2017.08.26 10:45)

Topic: Беларуская лакалізацыя форума PunBB.

Беларуская лакалізацыя ядра PunBB\PanBB ад Кроковода. Пераклад Вова1, Бакалея, Antonigo.
Каталог Belarussian неабходна размясціць ў каталозе lang форуму.
belarussian.zip  60.3 Kb  (69)


Беларуская лакалізацыя пашырэнняў PunBB\PanBB ад Кроковода. Пераклад Вова1, Бакалея, Antonigo.
Архіў можна цалкам распакаваць у каталог extensions форуму, а можна - па аднаму пашырэнню, толькі неабходныя. 
extbelarussian.zip  28.6 Kb  (59)


Spoiler

fancy_favorite_topic
fancy_forum_archive
fancy_merge_posts
fancy_simtopics
pan_color_text
pan_default_avatar
pan_manage_extensions
pan_msg_before_send
pan_next_previous
pan_nick_to_form
pan_resize_avatar
pan_smiles
pan_subscriptions
pan_uploader
pan_who_read_topic
pun_bbcode
pun_move_posts
pun_pm
pun_pm_notifier
pun_poll
read_only_users

Парада. Калі нейкае пашырэнне яшчэ не перакладзена, знайдзіце файл ці тэчку яго рускай лакалізацыі, і скапіруйце яго побач пад імем Belarussian (тэчка) ці Belarussian.php (файл). Менавіта так, з вялікай літары. У гэтым выпадку НЕперакладзеныя пашырэнні будуць выводзіць рускі тэкст замест англійскага.

2

Re: Беларуская лакалізацыя форума PunBB.

Здорово! Большая работа  PunBB_INFO_ICQ/thumbsup
Добавил так же белорусский язык на наш форум.  PunBB_INFO_ICQ/smile